Astma hos barn – olika typer av astma och behandling

Barn kan ha olika typer astma, men alla former visar sig genom att barnet får svårt att andas, eftersom astma är en sjukdom i luftvägarna. Oftast får man astma i barndomen, men det förekommer även att vuxna får det.

Olika typer av astma

En typ av astma uppstår av att barnet har inflammation i luftrören. Det är den vanligaste typen av astma och brukar därför kallas ”vanlig astma” eller ”äkta astma”. De barn som har denna typ av astma har ofta även problem med allergier och eksem.

Sedan finns det en annan typ av astma som ger barnet besvär endast när hen har förkylningar eller någon annan form av infektion i luftvägarna. Denna astma brukar barnet få redan under sitt första år, men brukar ha växt bort när barnet är runt 6-7 år gammal. Denna astmatyp kallas ”förkylningsastma” eller ”infektionsastma”.

Vanliga symptom vid astma

- Återkommande perioder av hosta.

- Väsande och pipande andning.

- Tryckkänsla över bröstet.

- Andnöd.

- Ångest i samband med anfallen.

LÄS ÄVEN: Höstblåsor - en barnsjukdom

Behandla astma och uppsöka vård

Idag finns det väldigt bra behandling och mediciner att få vid astma så att den som har astma kan leva ett liv utan begränsningar.

En medicin som kan ges vid astma är bland annat luftrörsvidgande mediciner, vilka används både vid akuta astmaattacker och vid tillfälliga besvär. En annan är inflammationsdämpande mediciner, vilka kan användas i förebyggande syfte under en längre tid. Barn som har svårt att andas flera gånger i veckan, begränsas i sina dagliga aktiviteter på grund av astman eller om de får astmaattacker brukar få dessa mediciner utskrivna.

Om ditt barn får svårt att andas plötsligt bör ni uppsöka vård på vårdcentral eller akutmottagning. Ring 112 om barnet får svårt med andningen trots att hen tagit luftrörsvidgande medicin eller inte kan ligga ner på grund av sina andningsbesvär.

LÄS ÄVEN: Studie: Övervikt hos barn ökar risken för nedsatt lungkapacitet

Källa: 1177, Hjärt-Lungfonden

Powered by Labrador CMS