Communityregler

Senast uppdaterad 2013-08-30

Communityregler och kort etikettskola - Hos Allt för föräldrar (Aff) kan du vara dig själv. Dela glädje, sorg, intressen och goda råd med andra. Att delta i samtalen blir enklare, roligare på många sätt om du tar till dig de normer, villkor och regler som gäller hos oss.

Nedan hittar du:
Grundläggande policys, goda råd och communityregler » 
Information om hur ordningen upprätthålls med abusehantering » 
Information om våra värdar/moderatorer » 

Bra att veta!
Är du ny så presentera dig gärna med ett första trevligt inlägg i forumämnet Ny i forumet innan du kastar dig in i samtalet. Och du som varit här ett tag hjälper självklart nya medlemmar att finna sig tillrätta!

Få grepp om ämnet
Ett enkelt sätt att slippa posta i fel ämne, eller skapa onödig irritation hos andra, är att läsa det foruminfo som finns under i-ikonen ovanför forumtrådarna. Då får du reda på vad ämnet handlar om, och om det är något speciellt som gäller i just den samtalsgruppen. En del ämnen har högre i tak än andra som är stödgrupper för drabbade.

Diskutera snyggt
Alla samtal på en Internetgemenskap handlar i grund och botten om vänskap. Bjud gärna in andra i samtalet, och uppmuntra till ett sunt utbyte av åsikter. Om du inte håller med i en diskussion, så säg det bara på ett trevligt sätt. Var öppen för andras uppfattningar och envisas inte med att få sista ordet.

Upphovsrätt till dina ord & bilder
När du publicerar material hos Allt för föräldrar är det fortfarande ditt material.
Läs vår policy om upphovsrätt »

Anonymitet
Du kan vara anonym i flera av commmuityns samtalsgrupper. Det är då ditt ansvar att inte skriva så att du blir identifierad, och att komma ihåg posta ditt inlägg anonymt.
I din presentation kan du dölja information som postnummer med mera genom dina inställningar. Andra har inte rätt att forska i din identitet.

Säkerhet
För din egen säkerhet ber vi dig att läsa igenom våra råd om hur du skyddar din identitet på Internet, undviker nätfiske och andra otrevligheter.
Läs hur du skyddar dig »

Communityn innehåller tips och råd från medlemmar. Kom ihåg att kontakta din MVC/BVC, läkare eller annan expertis för rådgivning om medicin, föda och annat som känns osäkert.

Länkar
En internetlänk kan leda vart som helst. Att länka utanför Aff är fullt tillåtet, men bör göras med respekt och inom ramen för svensk lagstiftning.
Läs vår länkpolicy »
Communityregler

Allt för föräldrar vill vara en mötesplats där besökaren ska känna sig trygg och säker. Därför är våra regler och policys viktiga, både för oss och för våra besökare.

Genom att delta i Allt för föräldrars community har du samtyckt till att följa våra regler. De gäller alla och överallt. Att bryta mot dem kallas för "abuse" från engelskan, där det står för ett oartigt inlägg menat att förolämpa eller såra.

Överträdelser kan leda till stängda inlägg, indragna skrivrättigheter, tillsägelse och varning över mess, avslutat medlemskap, anmälan till internetleverantör eller polis.

Läs mer om vår abusehantering här »

Här är reglerna:

1. Bemöt andra med respekt och hänsyn
Visa respekt för andra människor när du lägger upp information, såsom text och bild. Visa respekt för andra människor när du lägger upp information, såsom text och bild. Det är inte tillåtet att uttrycka missaktning baserat på kön eller etnicitet Det är vidare ej tillåtet att uppmana till våld. 

2. Diskutera snyggt
Skilj på sak och person, och undvik personangrepp, tillmälen etc. i dina samtal.
Driv inte konflikter och svara inte med syrliga kommenterar utan bemöt andra korrekt eller inte alls. Överlämna bråk till våra moderatorer genom att anmäla dem.

3. Trakasserier är inte tillåtet
Förtal, mobbning, identitetsstöld eller andra trakasserier är inte tillåtet.
Du får inte heller uppvigla eller uppmuntra till skadligt beteende.
Inlägg med antydan på ett självskadebeteende kommer att stängas.

4. Påträngande reklam och efterlysning är inte tillåten
Tipsa gärna om produkter, tjänster med mera men gör det snyggt och smakfullt. Forumet är inte rätt ställe för påträngande marknadsföring. Gör inte reklam där som lika gärna kan placeras på en vanlig annonsplats. Blir ditt reklam/pr-inlägg anmält som abuse kommer det troligen att stängas. Annonsera »  | Efterlysningar till enkäter, program, mm » – media välkomnas att kontakta redaktionen då särskilt tillstånd kan krävas i vissa forumämnen.

5. Posta i rätt ämne
Respektera den information som finns i foruminfo för ämnet. Blir ett inlägg som ligger utanför ramen för det ämnet, och utanför de samtal som förs i ämnet, anmält som abuse kan våra värdar bedöma det som off-topic och flytta eller stänga inlägget.
Vill du posta i ett ämne där du är att betrakta som gäst kan du ställa respektfulla frågor och delta i samtalen förutsatt att du uppför dig som en gäst - var inte påträngande i dina egna åsikter eller ställningstaganden.

6. Spam/Kopiering
Tjata inte på andra genom att lägga ut samma, eller snarlik, information med korta intervaller.
Kopiera heller inte andras information från ett ställe till ett annat, utan skapa egen.
Om du väljer att kopiera information från ett ämne till ett annat bör du ha mycket goda skäl för detta och vara tydlig med att du gör det samt motivera varför du gör det. Det är tillåtet att posta samma/snarlikt inlägg i två olika forumämnen, uppge var mer du har postat inlägget.

7. Anonymitet, nickspekulation och ignorerafunktion
Anonymitet och ignoreramöjlighet är funktioner som erbjuds på flera ämnen i forumet. Använd dem sparsamt och vid behov. Missbruk av funktionerna för att driva konflikter, göra personangrepp, vilseleda andra etc. är inte tillåtet. Om du missbrukar funktionerna kan ditt medlemskap avslutas. Det är inte tillåtet att utge sig för att vara flera olika personer i samma tråd.

Kritisera inte någon annan för att de använder funktionerna. Kritisera inte funktionen direkt eller indirekt i öppet i forum. Spekulera inte i vem som döljer sig bakom anonyma signaturer eller olika medlemsnamn. Om du tror att någon missbrukar funktionerna anmäl det med abusetriangeln, har du frågor kring funktionen tas dessa via mess med Redax.

8. Skydd av personuppgifter (namn, adress, e-postadress osv.)
Eftersök inte andras personuppgifter på annat sätt än att fråga berörd person direkt. Sprid inte andras personuppgifter. Uppmana inte andra att lämna ut tredje persons uppgifter. Skydda dina egna medlems- och personuppgifter. Tänk på att Allt för föräldrar är ett öppet forum och att det är sökbart för alla på Internet.

9. Registrering av korrekta personuppgifter
Vid misstanke om felaktiga personuppgifter i din registrering kan ditt konto avslutas utan förvarning.

10. Länkpolicy
Du får länka till innehåll utanför Allt för föräldrar, men länkningar till olagligt innehåll är inte tillåtet. Om du vill länka till din eller någon annans hemsida/blogg kan du lägga det i din eftertext. Att göra inlägg där du endast länkar till en annan sida kan upplevas som reklam och löper risk att stängas om inlägget anmäls till våra värdar. Att länka till sidor med kommersiellt syfte/reklam för egen vinning (sälja produkter/tjänster) kommer stängas om det anmäls. Är du osäker på hur du får länka läs vår länkpolicy eller kontakta redaktionen/våra värdar, länkpolicy »

11. Inkräkta inte på andras upphovsrätt
Information som tillhör någon annan än dig själv får du inte publicera i communityn.
Allt för föräldrar har en tydlig publiceringspolicy »

12. Motarbeta inte våra värdar eller redaktionen
Rätta dig efter det som värd säger. De agerar efter regler som Allt för föräldrar beslutat ska gälla i communityn. Vill du fråga om, eller överklaga, en moderering så gör du det direkt till den värd som stängt ditt inlägg. Du gör det över mess. Alla frågor om stängda inlägg eller grön moderering på det öppna forumet stängs av redaktionen.

Lägg inte ut negativ information om enskild värd, värdar som grupp eller värds handlande i communityn. Har du synpunkt på enskild värd? Kontakta redaktionen över mess eller e-post. Har du synpunkter på vårt värdsystem och system för abusehantering är du välkommen till forumets Förslag & Synpunkter.

13. Abuse bedöms av våra värdar 
Värdar och redaktionen bedömer anmäld abuse. Ifrågasätt inte dessa bedömningar på det öppna forumet. Har du frågor kontakta värd eller redaktion över mess eller e-post.

Svensk lagstiftning gäller
I alla frågor som inte täcks av våra övriga communityregler gäller att du måste följa svensk lag när du använder Allt för Föräldrar tjänster och funktioner. Du får inte använda Allt för Föräldrar för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt.

Medlemsavtalet gäller
Som medlem har du godkänt medlemsavtalet och det gäller under hela din medlemstid.
Läs medlemsavtalet här »