Det finns flera strategier för att hantera ett viljestarkt barn.
Det finns flera strategier för att hantera ett viljestarkt barn.

Har du ett viljestarkt barn? - 11 tips på hur du hanterar det

Att uppfostra ett viljestarkt barn kan vara en utmaning, men det finns effektiva strategier som kan hjälpa till att omvandla spänningar till glädjefyllda stunder.

1. Undvik maktkamper

Det är viktigt att inte hamna i maktkamper med ditt barn. Om du vinner kan du bryta deras vilja, och om du förlorar kan barnet få övertaget. Fokusera istället på att hjälpa ditt barn att rikta sin starka vilja mot positiva saker samtidigt som du upprätthåller grundläggande husregler.

2. Skriv ner och håll fast vid regler

För yngre barn, försök att ha ungefär en regel per levnadsår. För ett fyraårigt barn kan fyra husregler vara lagom. Gå igenom reglerna regelbundet och påminn barnet när de bryts.

Därför ska ditt barn leka själv – viktiga anledningen

3. Använd naturliga konsekvenser och reflektion istället för bestraffning

Undvik att skrika. Starka känslomässiga eller fysiska reaktioner kan förvärra situationen. Välj istället disciplinmetoder som kräver reflektion eller låter barnet gottgöra sitt felaktiga beteende.

4. Omdirigera själviska önskningar

Ett viljestarkt barns önskningar kan ofta vara själviska. Som förälder är det ditt jobb att hjälpa barnet att rikta sin vilja mot det goda. Ge barnet möjligheter till ledarskap och utmaningar som passar deras ålder och intressen.

5. Möt barnets viljestyrka med ömhet och kärlek

Kom ihåg att vara öm och kärleksfull mot ditt barn. Rutinmässiga kramar och kärleksfulla samtal är viktiga för att bygga en stark relation.

Ensamstående förälder? Här är några tips

6. Var lekfull med viljestarka barn

Viljestarka barn är ofta passionerade och engagerade. Använd denna energi för att stärka bandet mellan er. Inkludera dem i beslutsprocesser och ge dem tid och utrymme att göra saker på egen hand.

7. Acceptera barnets personlighet

Acceptera ditt barns starka vilja som en del av deras personlighet. Egenskaper som självständighet och passion är också positiva och bör uppmuntras.

Ångest hos barn – 12 tips för att hjälpa till

8. Undvik negativ förstärkning

Fokusera på det positiva och undvik orättvisa disciplinmetoder som time-out eller att ta bort leksaker. Ett viljestarkt barn kan vägra samarbeta, vilket leder till frustration för alla.

9. Ultimatum fungerar inte

Ha tydliga regler och förväntningar. Diskutera varför det är viktigt att slutföra uppgifter och ge barnet möjligheter att vara en del av lösningen.

Vilken skola ska man välja? 10 tips för ett enklare skolval

10. Sätt inte etiketter på barnet

Undvik att använda etiketter som bossig eller envis. Dessa kan påverka barnets självbild negativt. Beröm istället barnet för positiva beteenden och hjälp dem att formulera om negativa kommunikationssätt på ett konstruktivt sätt.

11. Ge förklaringar

Viljestarka barn behöver förstå varför saker är viktiga. Erbjud alternativ och kompromisser så att de känner att de också har ett val.

Källor: ChildrensMD, The Pragmatic Parent

Läs mer:

Powered by Labrador CMS