Sömnregression hos bebisar – här är en komplett guide!
Sömnregression hos bebisar – här är en komplett guide!

Sömnregression hos bebisar – en komplett guide

Sömnregression är en normal del av bebisars utveckling. Men vad beror den på? Och hur hanterar man den? Här är en komplett guide!

Sömnregression är vanligt under barnets första två levnadsår, med de flesta inträffande under det första året. Dessa nedgångar är en normal del av barnets fysiska, mentala och emotionella utveckling. Att etablera sunda sömnvanor tidigt kan underlätta hanteringen av sömnregression. Här är en komplett guide på hur du ska hantera.

Tecken på sömnregression hos bebisar

Barn som normalt sover bra kan plötsligt börja vakna ofta på natten, ha svårt att somna vid läggdags, visa ökad irritabilitet eller motstånd mot tupplurar. Dessa tecken kan vara indikatorer på en sömnregression.

Läs mer: När känner bebisen igen sitt namn?

Vanliga åldrar för sömnregression och orsaker

Sömnregression 4 månader

Vid 4 månaders ålder genomgår barn en signifikant förändring i deras sömncykler. Detta är ofta den första stora sömnregressionen föräldrar märker. Det sker en utveckling från nyföddas mer sporadiska sömnmönster till mer förutsägbara cykler. Under denna period kan barn börja uppleva svårigheter med att somna och kan vakna oftare under natten. Tillväxtspurter är också vanliga vid denna ålder och kan påverka sömnen.

Sömnregression 6 månader

Vid 6 månaders ålder utvecklas barnets sociala medvetenhet och de börjar uppleva separationsångest, vilket kan störa deras sömn. Tandning, med dess tillhörande obehag, är en annan faktor som kan påverka barnets förmåga att sova väl. Dessutom börjar barn i denna ålder att bilda enstaviga ljud som "ma", vilket kan göra dem mer pratglada och mindre benägna att somna.

Sömnregression 8 till 10 månader

Mellan 8 och 10 månader utvecklar barn sina finmotoriska färdigheter och fortsätter att utveckla sitt språk, vilket kan skapa överstimulering och göra det svårare för dem att somna. Barn i denna ålder börjar också ofta utforska sin fysiska förmåga genom att krypa och försöka stå upp, vilket kan störa deras sömnmönster. De kan

också börja tappa en av sina tupplurar, vilket kan leda till övertrötthet vid läggdags medan de anpassar sig till färre tupplurar under dagen.

Sömnregression 10 till 12 månader

När barnet närmar sig 12 månaders ålder, börjar många barn ta sina första steg och utveckla sitt språk ytterligare. Denna spännande tid med nya upptäckter och interaktioner med omgivningen kan göra sömn mindre lockande för barnet. Vid denna ålder kan barn också visa tecken på ökad hunger och motstånd mot sin andra tupplur, samt protestera mot läggdags. Trots att många barn vid denna ålder inte är redo att övergå till enbart en tupplur, kan de ge intryck av det. Denna sömnregression sker vanligtvis mellan 10 och 12 månaders ålder och bör endast vara några veckor.

Sömnregression 18 månader

Vid 18 månaders ålder upplever många barn en mängd utvecklingsmässiga milstolpar, som att dricka från en kopp, klättra på en stol själva, och följa enstegsinstruktioner. Deras plötsliga behov av självständighet kan skapa problem när det gäller sömn, eftersom barnet kan känna sig begränsat i sitt val av aktiviteter när det placeras i spjälsängen. Denna ålder kan ofta kännas som den svåraste sömnregressionen eftersom barnets växande personlighet medför en trotsförmåga.

Läs mer: Är din bebis snorig? Tänk på det här

Så hanterar du sömnregression hos din bebis

Hur hanterar man en sömnregression hos en bebis? Här är några tips:

Utvärdera dagssömnen

Att utvärdera och justera barnets dagssömn är en viktig del i hanteringen av sömnregressioner. Detta innebär att anpassa antalet och längden på tupplurarna efter barnets ålder och utvecklingsbehov. För många eller för få tupplurar kan påverka barnets nattsömn. Det är också viktigt att se till att dagssömnen är tillräckligt lång för att förhindra övertrötthet.

Hitta rätt schema

Ett åldersanpassat sömnschema är avgörande för att hantera sömnregressioner. Detta kan innebära att man justerar tidpunkterna för tupplurar och läggdags. Ibland kan en enkel justering, som att förlägga läggdags tidigare, göra stor skillnad för barnets sömnkvalitet, särskilt efter att en tupplur har tagits bort från schemat.

Var tålmodig

Under en sömnregression kan barnet tillbringa mycket tid med att öva nya färdigheter, även under tiden som är avsedd för sömn. Detta kräver tålamod från föräldrarnas sida. Att ge barnet gott om tid att öva dessa färdigheter under dagen kan minska deras behov av att göra detta på natten.

Överväg sömnträning

Sömnträning kan vara ett effektivt sätt att hjälpa barn att lära sig att somna självständigt. Detta är särskilt relevant när barn har utvecklat sömnassociationer som innebär att de behöver hjälp för att somna, vilket kan leda till frekventa uppvaknanden under natten. Om barnet är i lämplig ålder och utvecklingsstadie, kan sömnträning vara en metod att överväga.

Återställ förväntningar

Under en sömnregression kan barn behöva mer tröst vid läggdags, vilket kan leda till att föräldrar erbjuder mer hjälp än vanligt. När barnet har anpassat sig till en ny rutin eller bemästrat en milstolpe, kan det vara nödvändigt att "återställa" barnets förväntningar till tidigare sömnvanor. 

Detta kan innebära att man successivt minskar det extra stödet man tillhandahållit under regressionen, för att uppmuntra barnet att återigen somna självständigt. Det är viktigt att vara konsekvent och tålmodig under denna återanpassningsprocess.

Läs mer: Varför ler bebisar i sömnen?

Läs mer:

Powered by Labrador CMS