Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Anarkafeminister

Skrivet av Lasse
Har en del koll på vad feminismen står för men har lite svårt att se vad anarkafeminismen egetligen står för. Är nyfiken bara.
Svar
Den anarkistiska feminismen
Den anarkistiska feminismen växte sig stark på sjuttiotalet som en motreaktion till de makttänkande feministiska grupperna. Anarkafeminism är, som namnet antyder, en blandning av anarkistiska och feministiskt tänkande och den centrala tanken är den antiauktoritära. Anarkafeminismen tar upp kampen mot maktstrukturer till ett samhälleligt plan och kämpar för ett samhälle fritt från förtryck.
Det är endast anarkismen som går att förena med idén om total jämlikhet, och i kampen för det anarkistiska samhället är feminismen nödvändig. Anarkister är formade av samhället och måste frigöra sig från sitt förtryckande beteende både vad gäller klassbakgrund, kön, sexuell läggning, ålder eller etnisk bakrund.

Hämtat ur Anarkistisk tidskrift

Annars finns det www.infoshop.org som är anarkisternas internationella site. Där finns en välmatad länk om Anarcha-Feminism.

Förgrundsfigur: Emma Goldman
Skrivet av  Kent L
Lasse igen
Vill gärna veta en av idag aktiv Anarkafeminist vad som gäller. Inte för att jag misstror på Kent L.
Tacksam för svar.
Skrivet av  Lasse
Kanske inte finns någon här
Hej Lasse
Det kanske helt enkelt inte finns någon här?
mvh
Karin (INTE anarkafeminist)
Skrivet av  KarinD
Pia Laskar
Pia Laskar har skivit en bok som heter Anarkafeminism, som beskriver densamma. Den är utgiven av FEDERATIVS 1992.
Skrivet av  Katjana