Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

dator i skolan?

Skrivet av Lillemys mamma till J
Finns det någon här vars barn har en egen dator i skolan? Bärbar?
Vi träffade en överläkare idag som gör utlåtande inför vårdbidrag. H*n tycker att J ska ha en bärbar dator, scanner, talsyntes och Daisy för att klara sina studier, för att kunna mer "självmant" hantera sina läxor.
Är nu nyfiken om någon har erfaranhet kring detta? Har ni fått det beviljat som merkonstnad på vårdbidraget?Hur funkar det med försäkring, hantering osv?
Hoppas på svar. Lillemys mamma till J
Svar
Min dotter
fick en bärbar dator med talsyntes och talande tangentbord inför årskurs sex. Tyvärr så utbildades inte personalen på att använda den så dottern tyckte att det bara var en onödig pryl att kånka runt på. Nu när hon skulle ha nytta av den har hon fått lämna tillbaka den. Detta eftersom hon fått plats på en skola i en annan kommun. Här hemma har vi scanner men inte övriga hjälmedel. Vi skulle få talsyntes via hjälpmedelscentralen men får inga besked om när trots att vi ansökte om det för 1½ år sedan. Eftersom min dotter har fler svårigheter än läsningen och skrivningen skulle vi kunna få hjälpmedel utan att skolan skaffar motsvarande. Vid dyslexi krävs det att även skolan köpt in en talsyntes för att man ska få en till hemdatorn. Daisyspelare kan man ladda ner från tal- och punktskriftsbibliotekets hemsida. Men då har man bara tillgång till den i sin dator. Om ni vill testa en daisyspelare så brukar biblioteket ha sådana för utlåning.
Om man får hjälpmedel via hjälpmedelscentralen måste man se till att ens hemförsäkring täcker eventuell förlust eller skada.
Skrivet av  Malla
HEJ MALLA!
Tack för ditt svar!
Nu en fråga. Enligt ditt följande citat:
"Vid dyslexi krävs det att även skolan köpt in en talsyntes för att man ska få en till hemdatorn"
slut citat......
Var har du läst/hört denna upplysning????
Skulle vilja veta för att kunna sätta mig in i det hela. Vi ska ha utvecklingssamtal på fredag och då lyfta fram vissa saker. Kunde vara bra att ha kött på benen. Kan du hjälpa mig?
Misstänker att det blir svårt att få beviljat ett helt datorpaket för ca 30000:- via VB, men jag ska göra ett försök.
Hoppas på svar.
hälsn Lillemys, mamma till J
Skrivet av  Lillemys mamma till J
Det sa logopeden
på DAHJM och även den logoped som vi hade kontakt med när vi ville ha en talsyntes till hemmet. Om jag inte minns fel sa även skollogopeden samma sak. Så med andra ord måste det finnas något slags regelverk hos hjälpmedelscentralen. Vi skulle kunna få en talsyntes även utan att skolan skaffade en på grund av att vår dotter har en så grav språkstörning. Att talsyntesen sedan fastnat på vägen är en helt annan sak..... Du borde kunna få räkna in datorkostnaden i merkostandsdelen av vårdbidraget. Fast då får du nog ha en avkrivningstid på tre år eller så. Lycka till!
Skrivet av  Malla
Hittade!
På den här sidan, http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=27475, står det så här:

"21 09 15 Utrustningar för syntetiskt tal

Ordinationsrätt: Logoped, i samarbete med hjälpmedelskonsulent.

Anvisning: Syntetiskt tal kan ordineras brukare med talskada för datorbaserad kommunikation. Syntetiskt tal för pedagogisk träning avses inte.

Syntetiskt tal kan även ordineras brukare med förvärvad hjärnskada som har förmåga att producera skriven text men behöver syntetiskt tal för att tillgodogöra sig skriven text. Kan endast ordineras till egen eller ordinerad dator.

Syntetiskt tal kan förskrivas brukare i grundskolan med dyslexi och som av skolan utrustats med syntetiskt tal och behöver detta även i hemmet för sina studier. Skolan svarar för pedagogik och metodik i samband med inträningen i skolan.

Syntetiskt tal kan även förskrivas till person med dokumenterad grav språkstörning som har behov av auditiv återkoppling vid skrivandet. Ordination kan ske först när personen förväntas kunna utveckla självständigt skrivande. Person som har dyslexi utan tal och språkhandikapp omfattas inte. Kan endast ordineras till egen dator i hemmet."

Vill du hitta mer kan du gå in här:
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=12520

Skrivet av  Malla
TUSEN TACK!!! *IMT*
Tusen tack!
s
Skrivet av  Lillemys mamma til J