Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Socionomens uppfattning...

Skrivet av Knäckt :(
ang. soc ansökan om LVU...

Det var den mest ostrukturerade utredning hon läst. Vården uppfyller inte lagens intentioner. Soc anger hemmiljön som grund (enligt lagtexten) men förutsättningarna för vårdens upphörande är när barnen inte skuldbelägger sig....detta är inte mätbart och det finns inget i utredningen som säger att barnen skuldbelägger sig.
Hon orkade inte läsa den eftersom den var så ostrukturerad men skall göra ett nytt försök över helgen och sedan kontakta advokaten på måndag.
Vård skall erbjudas när hemmet inte tillgodoser barnets fysiska, psykiska eller emotionella behov. Utredningen anger inget i hemmiljön som visar på detta med undantag av att min man vistas i hemmet vilket han inte gör.
Svar