Annons:
  Sök på innehåll hos Allt för föraldrar
"Kontrollen"?
Skrivet av Mia
Barn har det (oftast) bäst hemma.
Skrivet av Borta bra men hemma bäst.

Föräldrarbalken och barnkonventionen:

Skrivet av Mia
I Föräldrarbalken kan du läsa följande:

Barns grundläggande rättigheter:

"Till en god vård och fostran hör att barnet får känna att det behövs och att det får pröva sin förmåga och utveckla sina inneboende resurser för att efterhand frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna."

I FN:s Barnkonvention står följande:

"Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken."

Viktigt som förälder är att förstå att en dagmamma eller ett dagis aldrig är "istället för mamma/ pappa" utan enbart ett komplement till barnets hem och familj.

Dagmamman/ daghemmet ska ge barnet något extra - inte beröva föräldrarna ansvar....

Mia

Svar
Påhopp
I de allra flesta fall så tycker jag att de som deltar i den här diskussionen lägger fram sina åsikter på ett trevligt och konstruktivt sätt. Alla behöver inte tycka som jag i en diskussion. Men.. jag tycker att jag har rätt att framföra åsikter utan någon indirekt lägger på mig att jag inte skulle följa varken Föräldrabalken eller FN:s barnkonvention. Och dessutom så har min 3-åring blivit betydligt mer "mammig" sedan han började hos dagmamman. Tidigare gick han till grannkompisarna själv. Nu vänder han knappt ryggen till.
Skrivet av  Borta bra men hemma bäst.
Men....varför sved det?
Du får ursäkta men om texten från Barnkonventionen och Föräldrarbalken fick dig att känna dig påhoppad så kan du inte anklaga mig för det.

Jag la endast ut texten - utan att värdera dig utifrån dem.
I debatten som helhet så fann jag det intressant att jämföra med vad lagtexten och FN ändå säger om det hela. Därför la jag också ut länkarna som en följd av mitt egen inlägg och inte adresserat som svar till en speciell skribent, om du tittar...

Din sons reaktion är mycket vanlig. Många barn blir "mammigare" när de börjar lämnas bort till någon form av barnomsorg.
Det är dock inte något som för det tyder på att barnet mår dåligt, eller är otryggt, utan är en del i den frigörelseprocess som barnet går igenom.
Det är heller inget tecken på att din dagmamma är dålig, eller att det skulle vara mycket bättre för honom att vara hemma med dig.
Det KAN vara så - men det är omöjligt för oss här att värdera och veta.

Tror du kanske att din son skulle må bättre om du själv var fast övertygad om att vistelsen hos dagmamman faktiskt var något som var bra, och som skulle tillföra något som fick din son att utvecklas vidare?
Barn är ofta mästare på att avläsa sina föräldrar.
Det spelar inte så stor roll vad man säger - om man inte lyckas förmedla budskapet även indirekt.

Kanske är det därför inte sonen som problemet ligger hos i första hand, utan hos dig - som lämnar bort honom fast du samtidigt inte tror på vad du gör?

Mia
Skrivet av  Mia
Annons:

Faktabank

Artiklar och nyttig information

annons